Nu har vi passerat vårt uppsatta mål på 25 deltagare till Köpings Kulturrunda 2024! Det betyder att Köpingsborna ännu ett år har möjlighet att stifta bekantskap med våra lokala bildkonstnärer, skulptörer och konsthantverkare. I år genomförs kulturrundan 7-8 september kl 11:00-16:00.

Gemensamma utställningar sker liksom tidigare år på Forum, Studieförbundet Vuxenskolan och Hotell Scheele, därutöver öppnas egna ateljéer och separatutställningar på enskilda platser. Köpings Konstförening medverkar liksom våra lokala studieförbund. Missa inte samlingsutställningen på Köpings museum där alla deltagare visar upp ett varsitt verk. Samlingsutställningen på Köpings museum pågår mellan lördag 24 augusti (vernissage kl 13:00) till kulturrundans slut söndag 8 september.

Under sommaren kommer hemsidan att uppdateras med en presentation av alla medverkande och utställningskartan där deltagarnas lokaler märkts ut. Broschyrer med utställare och karta läggs ut i olika lokaler i Köping från mitten av augusti. Säkrast hittar ni broschyren på Köpings stadsbibliotek och på Köpings museum.

Svar på de vanligaste frågorna hittar du i FAQ i menyn.
Välkommen!

Kulturrundan-slider-bild-1.jpg
Kulturrundan-slider-bild-2.jpg

KK blaflagga

 

Välkommen att delta på Köpings Kulturrunda 2024

Nu kan arbetsgruppen i föreningen Köpings Kulturrunda bjuda in dig till årets Kulturrunda, Köpings Kulturrunda 2024. Kulturrundan kommer i år att arrangeras den 7-8 september klockan 11-16 båda dagarna. Enligt ett majoritetsbeslut i arbetsgruppen kommer endast bild- och formkonstnärer och konsthantverkare välkomnas att delta på Köpings Kulturrunda 2024. Som utställare ställer du ut i egen lokal/ ateljé eller tillsammans med andra i en av de lokaler som Kulturrundan får disponera. Alla deltagare presenterar även ett verk i en samlingsutställning på Köpings museum där besökarna får en överblick över alla utställare och skilda konstnärliga uttryckssätt.

Vill du delta i Köpings Kulturrunda? Fyll i anmälningsblanketten som du hittar på vår

Facebooksida och hemsida, www.kopingskulturrunda.se, och mejla den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 12 maj 2024. En deltagaravgift på 500 kr för föreningens medlemmar och 650 kr för de som inte är medlemmar i föreningen kommer att tas ut från deltagarna för att täcka kostnader för bland annat hemsida och broschyr.

Om du inte har dator, Facebook eller e-post kan du komma och få anmälningsblanketten i pappersformat vid ett av fyra dropp-in-tillfällen, för mer information om tider och platser se FAQn under rubriken: Kan jag vara med på Köpings Kulturrunda om jag inte är digital?

För mer information se vår FAQ (Ofta ställda frågor) nedan.

Varmt välkomna

Arbetsgruppen
Föreningen Köpings Kulturrunda

FAQ (Ofta ställda frågor)

När är Köpings Kulturrunda?
Köpings Kulturrunda arrangeras den 7-8 september 2024 klockan 11-16 båda dagarna.

Vad kostar det att vara med på Köpings kulturrunda?

Om du är medlem i föreningen är deltagaravgiften 500 kronor. Är du inte medlem är deltagaravgiften 650 kronor och då blir du automatiskt medlem i föreningen under 2024.

Vad ingår i deltagaravgiften?
I deltagaravgiften ingår:

  • Plats i ett gemensamt häfte med en bild och kontaktuppgifter. En siffra på en karta i häftet talar om var besökaren hittar din utställning.
  • Plats på den gemensamma hemsidan där du får, med max 1-4 bilder och en text på max 500 tecken, presentera dig och det du gör.
  • En flagga som markerar platsen där du har din utställning. Om det är flera deltagare på en plats är det endast en flagga som markerar platsen.
  • Gemensamma affischer som sprids i Köping och på närliggande orter innan Köpings Kulturrunda.
  • Ett antal inbjudningskort till vernissagen av samlingsutställningen den 24 augusti 2024 med din bild som finns i häftet.
  • En samlingsutställning på Köpings museum där varje deltagare har med ett (1) föremål.
  • Presentation i Kulturrundans sociala medier.
  • En digital affisch som deltagaren kan sprida i sina egna sociala medier och på sin hemsida.

Samlingsutställning på Köpings museum?

Köpings Kulturrunda kommer att ha en samlingsutställning i utställningshallen på Köpings museum. Utställningen öppnar lördagen den 24 augusti 2024 klockan 13.00 och pågår till och med Köpings kulturrunda den 7-8 september 2024. Inga verk kommer att säljas från samlingsutställningen på Köpings museum, om besökaren vill köpa ett verk får hen i så fall kontakta utställaren för att göra upp affären. En speciell grupp kommer att ta hand om att hänga utställningen på Köpings museum. Inlämning av verk till samlingsutställning sker den 19 augusti 2024.

Vad ska jag som deltagare ordna?
Grundtanken är att varje deltagare står för sin egen utställning. Varje deltagare ställer i ordning sin utställning så att det är klart tills kulturrundan öppnar. Ett informationsmöte för alla deltagare kommer att hållas 15 maj 2024.

Vad händer om jag inte kan ordna en lokal själv?
Den deltagare som inte har egen ateljé/ lokal och inte kunnat ordna en lokal själv får ställa ut med andra i en av de lokaler som Kulturrundan har tillgång till. Det går att ha önskemål om att få stå i en av de lokaler som Köpings Kulturrunda har till förfogande. De som deltog på förra årets kulturrunda har förtur till den lokalen de stod i förra året. Oavsett om du som deltagare har önskemål eller inte om att ställa ut i en speciell lokal eller tillsammans med vänner, så blir du tilldelad en plats av arbetsgruppen och meddelas sedan om detta i god tid. Allting går att diskutera och vi försöker tillgodose era önskemål så långt det är möjligt. Om antalet deltagare som behöver en plats överstiger antalet platser som arbetsgruppen har tillgång till kommer först tidigare deltagare och sedan Köpingsbor att prioriteras.

Följande platser har arbetsgruppen i dagsläget ordnat:

Best Western Hotell Scheele

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Studiefrämjandet

Nyströmska Snickerimuseum

Forum

Hur många verk får jag ha med?

Det beror på om du har ordnat lokal själv eller vill ställa ut tillsammans med andra. Om du ordnar en egen lokal och väljer att vara enda utställaren i lokalen bestämmer du själv hur många verk du vill ställa ut. Om du däremot väljer att ställa ut med andra får utställarna komma överens sinsemellan om fördelningen i lokalen och antalet alster per utställare.

Får jag spika i väggarna?

Det beror på vilka regler som finns för just den lokalen som du ska ställa ut i. För de deltagare som fått låna en plats från arbetsgruppen, kommer information om bland annat huruvida man får spika i väggarna att meddelas samtidigt med informationen om vilken plats deltagaren fått.

 

Finns det skärmväggar i lokalerna?

Nej, det finns inte skärmväggar i lokalerna. Allt du behöver för att ordna din utställning måste du ordna själv. Om arbetsgruppen på något sätt kan ordna skärmväggar så gör vi självklart det men grundtanken är att varje deltagare själv ordnar det den behöver.

Får organisationer vara med på Köpings kulturrunda?
Ja, organisationer få vara med på Köpings kulturrunda så länge deras verksamhet är inom bild- och formkonst och konsthantverk. Om en organisation vill vara med kommer organisationens namn presenteras i häftet och på hemsidan men inga enskilda namn på exempelvis medlemmar som deltar. Om enskilda personers namn ska visas i häftet och på hemsidan räknas personen som en deltagare och får betala deltagaravgift. Organisationer betalar samma deltagaravgift som alla andra deltagare.

Vem är ansvarig för utställningarna?

Varje deltagare är ansvarig för sin egen utställning. Om det är flera personer som har utställningar i samma lokal, pratar arbetsgruppen med en av deltagarna som arbetsgruppen sedan utser som ansvarig för lokalen, flaggan och säkerheten.

 

Måste jag vara på plats hela tiden under Köpings Kulturrunda?
Ja, du måste vara på plats under hela tiden som Köpings Kulturrunda pågår. Det betyder att du är på plats för att plocka upp och iordningställa din utställning. Du finns på plats under själva Kulturrundan. Du finns också på plats för att plocka ner din utställning och hjälpa till att återställa och/ eller städa lokalen efter att Kulturrundan har stängt. Vi ser helst att du själv är närvarande under Kulturrundan eftersom besökarna gärna vill träffa dig som konstnär men om det inte är möjlig får du använda dig av en ”vikarie”. Om du använder dig av en ”vikarie” vill vi att du meddelar oss det så att vi exempelvis kan meddela den som är ansvarig för platsen du ställer ut på.

Hur anmäler jag mig till Köpings Kulturrunda?

För att anmäla dig till Köpings Kulturrunda fyller du i anmälningsblanketten och skickar den till oss på e-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 12 maj 2024. Din anmälan räknas som komplett först när du har betalt anmälningsavgiften. Den ska betalas senast 31 maj. Om du har frågor eller vill veta mer innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig antingen via mejl, Facebook, Instagram eller besöka oss under ett av våra drop-in-tillfällen.

 

Kan jag vara med på Köpings Kulturrunda om jag inte är digital?
Javisst kan du vara med på Köpings Kulturrunda även om du inte har dator, surfplatta, mobiltelefon, sociala medier eller e-post. Först kan du komma och få anmälningsblanketten i pappersformat vid ett av fyra dropp-in-tillfällen.

lördag 24 februari på Köpings Bibliotek klockan 10-15

lördag 23 mars på Köpings Bibliotek klockan 10-15

lördag 27 april på Köpings Bibliotek klockan 10-15

lördag 11 april på Köpings Bibliotek klockan 10-15

Sedan kan du betala deltagaravgiften kontant på det informationsmöte som arrangeras den 15 maj 2024 klockan 18:00 på Vuxenskolan.

 

Vad händer när jag har anmält mig?
Det första som händer när du har anmält dig till Köpings Kulturrunda 2024 är att din anmälan kommer att registreras hos oss. När vi har registrerat din anmälan meddelar vi dig det och bjuder in dig till ett informationsmöte den 15 maj 2024 klockan 18:00 på Vuxenskolan. På informationsmötet kommer du att få mer information om betalning av deltagaravgiften, inlämningen av bilder och texter och liknande information. Du kommer också få möjlighet att ställa frågor.

Informationsmötet är tänkt för de som redan anmält sig. Om du har frågor eller vill veta mer innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig antingen via mejl, Facebook, Instagram eller besöka oss under ett av våra drop-in-tillfällen.


Måste jag svara på mejl och SMS från Köpings Kulturrunda?
Vi kan självklart inte tvinga dig att svara när vi hör av oss till dig men det underlättar vårt arbete om du svarar. Om vi bjuder in dig till exempelvis informationsmötet har vi full förståelse för att du kan ha andra saker inplanerat eller får förhinder som gör att du inte kan komma på mötet. Det vi ber dig göra är att meddela om du kan eller inte kan komma på mötet så att vi vet. Om vi inte får någon kontakt med dig överhuvudtaget på de kontaktvägar, epost, telefonnummer och så vidare, som du har lämnat på anmälningsblanketten kommer vi vara tvungna att stryka dig. Om du har kontakt med oss via mejl men inte får mejl om att vi har registrerat din anmälan och din betalning får du kontakta oss för då kan det ha blivit fel någonstans.

Måste jag vara medlem i föreningen för att delta på Köpings Kulturrunda?
Nej du behöver inte vara medlem i föreningen för att anmäla dig till Köpings Kulturrunda 2024. Om du inte redan är medlem i föreningen betalar du 650 kronor i deltagaravgift och blir automatiskt medlem i föreningen under 2024.

 

 
Köpings Kulturrunda sponsras av:

 

sparbanken